งาน Geotextile

งานถนน

ด้วยคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำและเป็นตัวกรองที่ดีเลิศ Needle Punch Marix จะช่วยเสริมให้เกิดความเรียบสม่ำเสมอในทางเดินเท้า ที่จะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินบนบาทวิถี