งาน Geotextile

งานปรับหน้าดิน

การนำวิธีระยุกต์แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile มาใช้กับงานปรับผิวหน้าดินหรือการถมดิน ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงการงานก่อสร้าง แผ่นใยสังเคราะห์ Needlle Punched Marix อันล้ำสมัย ได้สร้างปรากฏการณ์ความดึงดูดความสนใจให้กับอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมโยธา ในด้านวัสดุเสริมแรงที่ทรงอานุภาพ เช่นในกรณีการถมดินในสภาวะที่เป็นดินเหนียว โดยที่การระบายน้ำทำได้ยาก หรือในช่วงที่น้ำฝนที่ตกสะสมแล้วได้ลดทอนสภาวะความแข็งของผิวดินลงเป็นอย่างมาก รวมถึงจากการแทรกซึมของน้ำใต้ดิน การปรับผิวหน้าดินหรือการถมดินในสภาพที่เป็นดินทราย ในทางกลับกัน จะเกิดปัญหารุนแรงเมื่อสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ด้วยเหตุนี้ NEEDLE PUNCHED MARIX ที่ขึ้นชื่อและโดดเด่นในศตวรรษที่ 21 นี้ สำหรับความเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ที่มีการหลอมรวมคุณประโยชน์ ในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเสริมแรงในตัว อันเหมาะสมกับงานปรับผิวดินที่มีสภาพเป็นดินเหนียวหรือสภาพที่เป็นดินทราย คุณประโยชน์ การเสริมแรง : Needle Punch Marix มีความยืดหยุ่น และมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของดินที่มาก ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง การระบายน้ำ : Marix สามารถระบายน้ำในแนวดิ่งและแนวนอน คุณลักษณะพิเศษ เป็นตัวกรองที่ทรงประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างที่ประกอบด้วยเส้นใยยาวที่จับตัวแบบกระจายไร้ทิศทาง จึงทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ดีเยี่ยม โดยที่ ไม่อุดตัน เนื่องจากมีการระบายน้ำได้ดี แรงต้านทานความล้า NEEDLE PUNCHED MARIX ผลิตด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ที่ไม่สำแดงผลต่อการเสื่อมสภาพที่บังเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องรับแรงเป็นเวลายาวนาน ซึ่งแตกต่างไปจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆทั่วไป ความคงทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โพลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติที่ทนต่อสภาพอากาศ หรือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ได้มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น โดยที่คุณสมบัติดังกล่าวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย แม้ว่าจะอยู่ในดินหรือในน้ำ