งานขึ้นรูป

ชิ้นส่วนรถยนต์

Marix AX โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เบาแต่แข็งแรง คงรูป จากการขึ้นรูปด้วยความร้อน สามารถทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆหลากหลาย เช่น trunk side, undercover, fender liner and dash silencer และอื่นๆ