งาน Geotextile

แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ในงานระบายน้ำในบริเวณท่าเรือ

ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในคุณสมบัติการกรอง สปันบอนด์ Needle Punch - Marix สามารถป้องกันการไหลออกของดิน ในช่วงทีมีการระบายน้ำ ซึ่งเป็นความลงตัวที่จะได้รับอรรถประโยชน์ที่ดีเลิศสำหรับการใช้งานในด้านนี้ แผ่นกรองนั้นสะดวกต่อการใช้งานและคุ้มค่า ตลอดจนมีคุณสมบัติการตกตะกอนที่ดีเยี่ยม แผ่นใยสังเคราะห์รุ่น AN 500 ECO ผลิตขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันการไหลผ่านของชั้นทรายของกระทรวงทีดิน สาธารณูปโภค การขนส่ง และการท่องเที่ยวของประเทศญีปุ่น