งาน Geotextile

กอล์ฟ

Needle Punch Marix เป็นวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ทีมีคุณลักษณะเป็นใยสังเคราะห์สปันบอนด์ โพลีเอสเตอร์ ที่เหมาะสมกับการนำมาใช้งานในสนามกอล์ฟ ด้วยมีคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถระบายน้ำได้ทั้งในทิศทางแนวดิ่งและแนวนอน จึงเหมาะสมกับการใช้งานปูเสริมตามแนวบังเกอร์ในสนามกอล์ฟ โดยที่ไม่มีการเพิ่มระดับความสูงของผิวหน้าดิน มีความแข็งแรง คงทนสูง และได้ถูกนำไปใช้เป็นที่แพร่หลายในงานบังเกอร์และทางเรียบของสนามกอล์ฟ มากกว่า 400 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ : 1.) การระบายน้ำ : เนื่องจาก Needle Punched Marix ผลิตด้วยใยสังเคราะห์ผ้าไม่ทอสปันบอนด์ จึงสามารถระบายน้ำในทิศทางทั้งแนวดิ่งและแนวนอนได้เป็นอย่างดี 2.) การเป็นตัวกรอง : ด้วยโครงสร้างของเส้นใยยาวที่จับตัวกันแบบไร้ทิศทาง เฉกเช่นใยสักหลาด จะมีคุณสมบัติการกรองที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าใช้ทรายเป็นชั้นกรอง 3.) การเสริมแรง : ช่วยป้องกันการทรุดตัวของผิวหน้าดิน และยังรักษาระดับความสม่ำเสมอของผิวหน้าดินในบริเวณสนามพัดกอล์ฟ ทางเดินในสนามกอ์ฟได้เป็นอย่างดี 4.) การแยกชั้นดิน สำหรับพื้นทีในบริเวณบังเกอร์ Marix จะช่วยแยกชั้นดินกับชั้นทราย ออกจากกัน ทำให้ทรายดูสะอาด ไม่ปนเปื้อนกับเนื้อดิน