สปันบอนด์

MARIX
Polyester spunbond nonwoven fabric

เพราะความเป็นเลิศทางประสิทธิภาพ และหลากหลายของการใช้งาน MARIX จึงถูกใช้งานเป็นหลักในวงการอุตสาหกรรม และวงการก่อสร้าง เช่นเดียวกับการใช้งานอื่นๆทั่วไป เช่น การเกษตร ตัวอาคารบ้านเรือน และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น.


MARIX

ความพิเศษเฉพาะ

  1. มีความแข็งแรงทนทานสูง และอยู่ทรงคงรูปได้ดี
  2. เหมาะกับงานทนความร้อนสูง และงานขึ้นรูป
  3. ทนต่อทุกสภาพอากาศ เก็บความอบอุ่นได้ดี อากาศและน้ำ สามารถผ่านได้
  4. ไลน์การผลิตสินค้ามีหลากหลายครอบคลุมการใช้งานในวงกว้าง มีทั้งแบบ Thermal bonded, Chemical bonded, Needle punch.