สปันบอนด์

Needle Punched MARIX
Needle-punched polyester nonwoven fabric

Needle Punched MARIX คือเส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบไม่ทอ ที่อัดติดกันให้ออกมาเป็นแผ่นหรือเป็นผืนผ้า ซึ่งมีความล้ำหน้าในด้านคุณสมบัติพิเศษ ตามโน-ฮาวของ ยูนิจิกะ สปันบอนด์ นันวูพเว่น แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นพิเศษด้านความแข็งแรง คงทน ตลอดจนความละเอียดอ่อน ในงานแยกกรองตะกอนออกจากน้ำ เป็นผ้ากรอง Filter. เส้นใยจากกระบวนการผลิตที่พิเศษเฉพาะนี้ สามารถใช้งานที่แตกต่างมากมายและหลากหลาย


MARIX

ความพิเศษเฉพาะ

  1. ประสิทธิภาพในการป้องกัน การคั่นกลาง เช่น กันกระแทก กันชน กันผิวของสินค้าเกิดรอยขีดข่วน เป็นต้น
  2. ประสิทธิภาพสูงสุดในการแทรกกลางเพื่อแยกชั้นบนและล่างให้ตัดขาดจากกัน เช่น การปูผ้าเพื่อแยกชั้นดินเก่า และดินถมใหม่ ไม่ให้ผสมกัน เป็นต้น
  3. ผ้าสปันบอนด์ นันวูพเว่น นี้ สามารถใช้งานกรองน้ำในดิน ได้ทั้ง2แบบ คือ แนวตรง(PVD) และแนวนอน(Geotextile)
  4. กรณีการกรองระบายน้ำในดิน ทั้งแนวตั้ง หรือ แนวนอน ผืนผ้าจะรักษาการระบายน้ำ ในระดับที่เท่ากับ หรือ ดีกว่า ทราย (10-1 หรือ มากกว่า) ซึ่งบางครั้งมีการอุดตันตามสภาพ
  5. เพิ่มเติมจากความแข็งแรงสูงแล้ว ผ้านี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงและไม่ขาดง่าย ทั้งยังยึดติดกับเนื้อดินได้อย่างแน่นหนา
  6. เส้นใยที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ เป็นวัตถุดิบที่ทนต่อความเปลี่ยนแปลงทุกสภาพอากาศ ทนต่อความร้อนและอื่นๆ ทั้งยังคงคุณสมบัติเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือในดิน
  7. ผ้านี้มีการยืดหดน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุอื่นๆ เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะรับน้ำหนักที่คงที่ เป็นเวลานาน
  8. ผ้ามีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงในการทนแรงเสียดทานของดิน ทำให้โครงสร้างดินรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้แน่นสนิท. Needle Punched MARIX เป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่พิเศษเฉพาะทาง สามารถใช้ในงานกันวัชพืชได้ที่เรียกว่า"ผ้าคลุมดิน" และเป็นผ้ากันแสงแดดส่อง สำหรับที่เก็บของหรือโรงเรือน ทั้งยังเป็นหนึ่งในผ้าที่ใช้ในการฟื้นฟูสภาพหลังจากเกิดความเสียหายทางภัยธรรมชาติอีกด้วย