ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

วัสดุบรรจุภัณฑ์

สปันบอนด์ Marix ยังเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการพิมพ์สีและย้อมสีบนผืนผ้า สำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์และการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ