งาน Geotextile

แยกดินอ่อนจากดินถมใหม่

นอกเหนือไปจากแรงต้านทานการดึงที่สูงแล้ว สปันบอนด์ Needle Punnch Marix ยังมีข้อดืในส่วนที่เป็นแผ่นที่มีการยืดตัวได้ดี โดยที่ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถรองรับแรงกระทำจากการปรับผิวหน้าดินหรือการถมดิน และช่วยให้สภาพดินมีความเสถียร มั่นคง ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการลำเลียงขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือหนักเท่านั้น แผ่น Marix ยังมีศักยภาพในการช่วยแยกชั้นดินอ่อนกับดินที่นำมาถมใหม่ และสามารถระบายน้ำที่มีแรงดันสูงได้อีกด้วย