ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายเองได้

งานปรับดินให้แน่น PVD

ผลิตภัณฑ์นันวูพเว่น นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ด้วยความโดดเด่นเรื่องการอยู่ทรง มีความยืดหยุ่นในตัว  ความแข็งแรงสูง และคงรูปเดิม  ถูกใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือแค่กลบไว้ใต้ดิน ก็จะค่อยๆย่อยสลายไปตามธรรมชาติ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในฝัน สำหรับการใช้งานในพื้นที่ทางการเกษตร และถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ สำหรับงานด้านการเกษตร การก่อสร้าง และด้านอุตสาหกรรมต่างๆงานปรับดินให้แน่น

ผ้าคลุมดิน ควบคุมวัชพืช

ผ้าคลุมดิน กันหญ้า

แผ่นรองศีรษะ

ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง

ถุงใส่ชา