ผลิตภัณฑ์

สปันบอนด์

"ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์" นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าสปันบอนด์นันวูพเว่น ที่ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และวัตถุดิบที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายและในวงกว้าง

 • Marix

  คุณสมบัติความแข็งแรงสูง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับการใช้งานต่างๆอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย ทั้งในวงการอตสาหกรรม และวงการก่อสร้าง

 • Marix AX

  ขึ้นรูปได้แน่น แข็งแรง และคงรูปได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการขึ้นรูปด้วยความร้อน

 • Needle punched Marix

  เส้นใยที่สานใยด้วยการ Needle Punch มีความแข็งแรงและทนทาน เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีกับงานหนักๆเช่น งานโยธา งานปรับปรุงดิน เป็นต้น

 • Terramac

  เส้นใยชีวภาพ ผลิตจากพืชที่ย่อยสลายลงดินได้ ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพนี้ ทำให้เส้นใยสามารถใช้งานดับการใช้งานพิเศษจำเพาะ ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ