งาน Geotextile

ระบบระบายน้ำในดิน

ด้วยคุณสมบัติที่รองรับการซึมผ่านของน้ำได้อย่างยอดเยี่ยม แผ่นใยสังเคราะห์นี้จะรองรับการระบายน้ำฝนที่ตกลงมา ไปยังท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และด้วยคุณสมบัติเป็นตัวกรอง ที่จะช่วยป้องกันการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ รวมถึงป้องกันการเอ่อล้นของน้ำ