งานอุตสาหกรรม

แผ่นใยเสริมแรง FRP

"Marix" โพลีเอสเตอร์ สปันบอนด์ ใช้เป็นผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ FRP หลากหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์จากการดึงขึ้นรูปต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ที่พันรอบด้วยเส้นใยเสริมแรง