งานขึ้นรูป

อุตสาหกรรมอื่นๆ

"Marix AX" สามารถขึ้นรูปสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเช่นกัน สามารถขึ้นรูปด้วยลูกกลิ้งความร้อนสูง ให้ออกลวดลายที่ชัดเจนสวยงาม และตรงตามแบบดีไซน์ที่วางไว้