ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ชุดบุคลากรทางการแพทย์

Marix ยังได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นชุดทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด รวมถึงชุดป้องกันทางการแพทย์ทั่วไป ปัจจุบันนี้ ได้มีการนำวัสดุใช้แล้วทิ้งทีมีคุณลักษณะปลอดภัย ถูกอนามัย น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย มาใช้เป็นชุดป้องกันกทางการแพทย์ แทนที่วัสดุใช้ซ้ำแบบดั้งเดิม ที่ผลิตจากใยฝ้ายหรือเส้นใยประเภทอื่นๆ ด้วยจุดเด่น ของ ELEVES ที่เป็นวัสดุผสมสาน ระหว่างความนุ่มของเส้นใยโพลีโพรไพลีน และความแข็งแกร่งของเส้นใยโพลีเอสเตอร์เข้าด้วยกัน ELEVES สามารถนำไปใช้ในการะบวนการในขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น การทนทานต่อแรงดันสูงของน้ำ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การป้องกันไวรัส คุณสมบัติที่ป้องกัน การซึมผ่านของแอลกอฮอล์