พรม

Carpet Tiles พรมแผ่น

สปันบอนด์ Marix ได้มีการประยุกต์ใช้เป็นผ้ารองทอหลังพรมชั้นแรก เพราะมีคุณสมบัติของเสถียรภาพการคงรูปที่สูง และเป็นคุณลักษณะเฉพาะของผ้าสปันบอนด์ โครงสร้างของเนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยยาวแบบผสมผสานสององค์ประกอบโดยใช้โค-โพลีเมอร์ ที่มีเสถียรภาพการคงรูปได้เป็นอย่างดีเลิศต่อสภาวะความร้อน ตัวอย่างจากภาพตัดแนวขวางของพรม สปันบอนด์ Marix ผลิตจากเส้นใยยาวแบบผสมผสานทีมีโครงสร้างแบบปลอกห่อหุ้มแกนกลาง และใช้โพลีเอสเตอร์ชนิดจุดหลอมเหลวต่ำเป็นวัตถุดิบ ทำให้มีเสถียรภาพทีดีในการคงรูป แม้ในสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งเป็นเส้นใยยาวที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบโครงสร้างที่หนาและแข็งแกร่งที่เพียงพอในการรองรับทั้งผืนพรม